Tarihçe
Tarihçe

Biltam 1983 yılında İstanbul’da Rauf ve Sait Ahtam kardeşler tarafından kurulmuştur. Biltam henüz kurulmadan önce Sait Ahtam İstanbul’da bilgisayar ve yazılım alanında çalışmakta, Rauf Ahtam ise Belçika’da Motorola Codex firmasında ürün pazarlama müdürü olarak görev yapmaktadır.

Biltam’ın kurulduğu ilk dönemde yaptığı işler mikrobilgisayar pazarlaması ve yazılım geliştirmesi alanlarında olmuştur. Rauf Ahtam Belçika’dan dönerek Biltam’a katılmış, teknolojinin gelişmesine paralel olarak bilgisayar ve yazılım işine ilaveten, iki kardeş bilgisayarlar arası iletişim işine de başlamışlardır.

O tarihlerde kişisel bilgisayarlar henüz olmadığı için, iletişim sadece çok büyük bilgisayarların uzaktaki terminalleri ve kontrol cihazları ile haberleşmesi için gerekmektedir. Bu çerçevede ağırlıklı olarak SDLC protokolünün iletimi gündemdedir. Bu iletimin sağlanması için modem cihazları ve çoğullayıcılar kullanılmaktadır. Modem hızları 1200 bps ve 2400 bps’i geçmemektedir. Bu modemler 4 telli telefon devrelerinde çalışmaktadır ve o zamanın PTT’sinin altyapısı bu hızlara bile çok zor destek vermektedir. Ayrıca PTT’de bu konuda yetişmiş eleman sayısı oldukça azdır. Biltam’ın yol göstericiliği Türkiye’de iletişimin gelişmesine başlangıçta büyük katkılar sağlamıştır.

Biltam, kuruluşundan itibaren hep en son teknolojileri uygulamayı kendisine misyon olarak seçmiştir. 4 tel yerine 2 tel ile çalışan V.22 ve V.22bis teknolojilerinin getirilip uygulanması bunun önemli ilk örneğidir. Bu teknoloji sayesinde kurumlar hat maliyetlerinde %50 tasarruf sağlamışlardır.

Yıllar içinde Biltam iletişim teknolojisinin geçmiş bulunduğu tüm değişim ve ilerlemelere başarı ile ayak uydurmuş, ekibini, altyapısını ve herşeyden öte kurum anlayışını gelişen ve değişen teknolojiler doğrultusunda adapte edebilmiştir. Bilgisayarların mainframe bilgisayarlardan kişisel bilgisayarlara evrimi sırasında modemlerin 4tel’den 2 tel’e, 300/1200 bps hızlardan 64 kbps, 2mbps hızlara erişimi veya iletişimin IP temelli yerel ağlara ve bağlantılı olarak geniş ağlara dönüşümü, geleneksel analog telefondan IP temelli telefon santrallerine dönüşümü, ses ve veriye ilaveten aynı anda görüntünün de entegre edildiği bir iletişim ortamına uyum sağlamış olması, Biltam’ın kuruluşundan bugüne 1994, 2001, 2008 senelerinde yaşanmış büyük ekonomik krizlerden başarı ile çıkabilmesini ve o yıllardan bugüne kendisini geliştirerek ve büyüyerek bugünlere gelebilen yegane iletişim şirketi olmasını sağlamıştır.

Biltam’ın kurucuları şirketi kurum haline getirmeyi kendilerine misyon olarak kabul etmişler, şirket yönetim prensiplerini ve altyapılarını hep buna paralel olarak kurmuş, yerleştirmiş ve geliştirmişlerdir. Bu hedef doğrultusunda 2010 yılından itibaren Biltam tam kurumsallaşmış olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Kurum yapısı içinde yönetim ve işleyiş her zaman önce müşteri odaklı olmuş, çalışanların da iç müşteri olarak kabul edilerek müşteri şirket ilişkisi içinde tüm bileşenlerin mutluluğu ve başarısı ilkesi birinci hedef olarak kabul edilmiştir.

1991 Yılında Çekilen Biltam Tanıtım Filmi

Kuruluşundan itibaren Biltam A.Ş. nin ülkemizde teknoloji alanında gerçekleştirdiği ilk’ler, katkılar ve önemli projelerden bazıları aşağıdadır:

1983'den Bugüne...Biltam İstanbul’da kuruldu
1983
Özel X.25 Altyapısı –
Ziraat Bankası (1100 şube)
1988
Sayısal TDM Altyapısı –
PTT
1989
İstanbul – Ankara arası
64KB Sayısal
Hat Kurulumu –
Milliyet Gazetesi
1989
Video Conference
over Leased
Line
1992
Voice
Multiplexing
1994
Voice over
Frame Relay
1996
Layer 3 Ethernet
Switch Teknolojisi
1997
IP over
X.25
1997
Gigabit
Ethernet
1998
Video Conference
over IP
2000
DSL Projesi –
Deniz Kuvvetleri
2003
TDM over
IP Altyapısı –
Türk Telekom
2008
Aselsan Gölbaşı
Tesisleri Projesi
2014
LCWaikiki, En Büyük
Cisco Meraki Projesi
2016
YTÜ, En Büyük
Cisco DNA Projesi
2018
1985
Geniş Alan Ağı (WAN) Altyapısı –
Pamukbank (180 şube)
1988
SWIFT Altyapısı
1989
TURPAK X.25 Altyapısı için
Erişim Modemlerinin Tedariki
(2000 modem)
1992
EFT Altyapısı
1993
Ethernet
(coax)
1996
Özel ATM
Ağı Altyapısı –
Emlak Bankası
1997
Voice over IP
1997
Fiber to Desk
1998
Video Conference
over ISDN
1998
Wireless LAN
2002
İstanbul Üniversitesi
LAN Projesi
(5000 uç)
2007
10 Gigabit Ethernet –
Habertürk
2011
Deniz Kuvvetleri
Video Konferans
Projesi
2015
Genel Müdürlük
D Plaza’ya taşındı
2017
Anadolu Üniversitesi, En Büyük
Kablolu/Kablosuz Kampüs Ağı Projesi
Facebook Linkedin