Network Healthcare / Check Up
Network Healthcare / Check Up

Network Healthcare/Check-Up Servisinin amacı, müşterilerimizin network sisteminin daha verimli, sorunsuz ve işletme maliyetlerini en azda tutacak şekilde çalışmasını sağlamak, oluşan sorunlar konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve optimum işletme şartlarını belirlemektir. Bu servis, sistemde yer alan tüm bilgisayar, modem, router, switch ve hub gibi cihazlarda oluşan elektriksel ve topraklama sorunlarının ortaya çıkarılmasını ve gereken performansta çalışmalarının sağlar. ‘Network Health Check-Up’ konusunda deneyimli mühendis ve teknisyenlerden oluşan teknik ekibimizin, hizmet boyunca yapacakları çalışmalar şöyle sıralanmaktadır:

  • AVO metre ile topraklamanın uygunluğu, iletişim sisteminin elektrik tesisatı, kısa devre olasılığı ve UPS besleme voltajlarının yeterliliği kontrol edilerek, güç sistemlerinin sağlıklı şartlar altında çalışıp çalışmadıkları belirlenir.
  • İletişim cihazlarında biriken ve network darboğazları yaratan data, paket ve benzeri istenmeyen bilgiler belirlenerek ortamdan arındırılır. Datascope ile LAN ve/veya WAN trafiği izlenerek, bu çalışma sonucunda network sistemindeki gereksiz trafik tespit edilir. Gerekli trafik için uygun band genişliği hakkında önerilerde bulunulur.
  • Sistem odalarında bulunan tüm cihazların; aralarındaki elektriksel iletişim, ortam nem oranı ve temizlik faktörleri, cihazlara erişim ve bakım-onarım için gerekli kolay müdahale mesafeleri incelenecek ve değerlendirilecektir.
  • Aktif cihazların kontrolleri: müşterimizin uygun görmesi durumunda, kuruluşu firmamız tarafından yapılmamış olan aktif cihazların tanımları da kontrol  edilebilir. Tanımlarda sorun gözlenmesi durumunda, birlikte çözüm üretme yoluna gidilecektir. Bu çalışma, kapsamına göre ayrıca değerlendirilerek maliyetlendirilir.
  • Son olarak tüm aksaklıkların giderilerek sistemin daha verimli ve yüksek performansla çalışabilmesi için gerekenler detaylı bir rapor ile tarafınıza sunulacaktır.

Servis çalışmalarında, üzerinden çalışılan network’ün yapısına ve durumuna bağlı olarak LAN Analyzer, WAN Analyzer, WLAN Analyzer, Protocol Analyzer ve AVO metre araçları kullanılmaktadır.



Facebook Linkedin