Dış Kaynak Kullanımı
Dış Kaynak Kullanımı

Bilişim sektöründe günümüzde  dış kaynak kullanımı yaygınlaşmaya ve daha stratejik bir değer kazanmaya başladı. Stratejik dış kaynak kullanımı ile şirketler kritik iş performanslarını yükseltmeyi hedeflemektedir. Çünkü kendi BT ekipleri, günlük problemlerden ve operasyon yükünden kurtularak, şirketin ana işine odaklanabilmektedir. Bir maliyet merkezi olmaktan çıkan BT, kurum için yeni iş fikirlerinin ve iş süreçlerinin yaratıldığı katma değerli bir birim haline gelebilmektedir.

Dış kaynak kullanımı seçilirken öncelikle müşterilerimizin dış kaynak kullanımından elde edebileceği bazı faydalar şu şekildedir;

  • Maliyet düşürme
  • CAPEX (sermaye harcamaları) yerine OPEX (operasyon giderleri) ağırlıklı bir yapıya ulaşma beklentisi
  • Servis kalitesini yükseltme
  • Riskin delege edilmesi
  • BT biriminin iş odaklı, katma değerli, daha etkin ve yaratıcı hale gelmesi, verimliliğin arttırılması


Facebook Linkedin