Olağanüstü Durum Danışmanlığı
Olağanüstü Durum Danışmanlığı

Biltam olarak müşterilerimizin herhangi bir doğal afet veya teknik problem ile karşılaşmaları durumunda, BT hizmetlerini alternatif platformlar üzerinden devam ettirmesine yönelik hizmetler sunmaktayız. Bu hizmetlerin belirlenebilmesi için öncelikle müşterimiz ile birlikte ön çalışma yaparak, iş sürekliliğine yönelik BT altyapılarını etkileyebilecek riskleri, olasılıklarını ve bu risklerin işe etkilerinin analizini yapıyoruz. Bu kapsamda gerekli altyapının tasarımı ile operasyonel süreçlerin belirlenmesi işlemlerini gerçekleştiriyoruz. 


Bu servisin müşterilerimize faydalarını şu şekilde özetleyebiliriz;

  • Karşılaşılan herhangi bir felaket senaryosunda veya problem anında kritik iş fonksiyonlarını yürüten sistemlerin durmaması,
  • Finansal kayıpların minimize edilmesi, 
  • Veri kaybının önlenmesi,
  • Müşteri kaybının önlenmesi,
  • Kurumsal prestij kaybının önlenmesi,
  • İş akışlarının kesintisiz olarak devam ettirilmesi,
  • Servis kalitesinin korunması.


Facebook Linkedin